جشنواره زمستانی

Gift-High-Quality-PNG-180x180

با خرید ۱۰ میلیون تومان سررسید یا هدایای تبلیغاتی دیگر برنده یک عدد کیف چرمی نفیس (به ارزش تقریبی ۶۰۰ هزار تومان) شوید. همچنین میتوانید با خرید بیش از بیست میلیون تومان برنده یک جفت کفش چرمی دست دوز نفیس اروپایی به انتخاب خودتان باشید و یا میتوانید معادل مبلغ محصول یاد شده بن خرید سایر محصولات ما را دریافت کنید.